I  OPENING

•  Voorzitter Broekman-Veltman

 

1. VASTSTELLEN AGENDA

Beslissing:  vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN


•  Voorzitter Broekman-Veltman

 

3. CONCEPT-NOTULEN 22 MAART JL.


•  Voorzitter Broekman-Veltman
•  Dhr. Immerman (lokaal, Borne)

Beslissing:  vastgesteld.

 

II  ALGEMEEN-BESTUURLIJK (PORTEFEUILLE KERCKHAERT)

A)  ACTUALISATIE PROJECTENBOEK / DUMMY PRESTATIECONTRACT (opiniërend)


•  Voorzitter Broekman-Veltman

 

B)  PROCEDUREVOORSTEL AANPASSING PROJECTENPAKKET NT (besluitvormend)


•  Voorzitter Broekman-Veltman

 

C)  EVALUATIE NETWERKSTAD TWENTE (opiniërend, besluitvormend inzake afvaardiging van RC)


•  Voorzitter Broekman-Veltman
•  Voorzitter Broekman-Veltman

Beslissing: 

 

D)  TANDEM RADEN STADTEDREIECK (besluitvormend)


•  Voorzitter Broekman-Veltman
•  Voorzitter Broekman-Veltman

Beslissing: 

 

III  RUIMTELIJK-FYSIEKE PIJLER (PORTEFEUILLE SJOERS)

A)  PRESENTATIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSAGENDA (opiniërend)


•  Voorzitter Broekman-Veltman

 

B)  REACTIE NT OP RAPPORT AGGLONET (opiniërend)


•  Voorzitter Broekman-Veltman

 

IV  ECONOMISCHE PIJLER (PORTEFEUILLE HELDER)

A)  LUCHTHAVEN EAT / NIEUW PERSPECTIEF TWENTE (informerend)


•  Voorzitter Broekman-Veltman

 

B)  KENNISPARK TWENTE (informerend)


•  Dhr. Helder (Stuurgroep NT, wethouder Enschede)

 

V  SOCIALE PIJLER (PORTEFEUILLE DONKERS)

A)  PROJECTEN NT SPORTVOORZIENINGEN (informerend)


•  Voorzitter Broekman-Veltman
•  Voorzitter Broekman-Veltman

 


SLUITING:  22.28 uur