Deze geluidsopname betreft een parallelle vergadering van de Stedelijke commissie op 15 juni 2009. U vindt een video-opname van de andere vergadering hier.

 

I - Vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid: 'Enschede kiest voor gezond leven en werkt aan gezondheid'

stuknummer 13979

Sprekers: Hannink (GroenLinks), Veldkamp (ChristenUnie), Gabriel (CDA), Sanders (Burgerbelangen), Futselaar (SP), Nijhuis (VVD), Bouwman (PvdA), wethouder Koomen


•  Beluister dit agendapunt

 

II - Toekomst WIW-/ID-banen

stuknummer 13991

Sprekers: Bouwman (PvdA), Hatenboer (VVD), Futselaar (SP), Sanders (Burgerbelangen), Oude Egberink (CDA), Veldkamp (ChristenUnie), Arends (GroenLinks), wethouder Koomen  


•  Beluister dit agendapunt

 

III - Vaststelling van het Beleidsverslag Werk en Bijstand 2008

stuknummer 13990

Sprekers: Arends (GroenLinks), Veldkamp (ChristenUnie), Oude Egberink (CDA), Sanders (Burgerbelangen), Futselaar (SP), Hatenboer (VVD), Bouwman (PvdA), wethouder Koomen


•  Beluister dit agendapunt

 

IV - Instemmen met de geactualiseerde ruimtelijke economische Ontwikkelingsagenda Netwerkstad

stuknummer 13980

Sprekers: Broekman-Veltman (VVD), Van Lier (PvdA), Hillen (SP), Sanders (Burgerbelangen), Oude Egberink (CDA), Van Houdt (ChristenUnie), Arends (GroenLinks), wethouder Helder, wethouder Bleker


•  Beluister dit agendapunt