Vanwege technische redenen is het op dit moment nog niet mogelijk om de beeldopnames van deze vergadering te tonen. Hieronder kunt u de vergadering al wel beluisteren. Excuses voor het ongemak.

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Mededelingen B&W

c) Vaststellen agenda stedelijke commissie 7 januari 2008

d) Vaststellen hamerstukken voor de hamerraad van 14 januari

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 10 december 2007

f) Aandachtspunten en toezeggingenlijst, bijgewerkt t/m 11 december 2007


•  Klik hier voor alle sprekers

 

g) Ingediende vragen


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II PROGRAMMA'S

WERK EN INKOMEN

a) Armoedebeleid – uitkomsten van de afgelopen 2 debatten met maatschappelijke organisaties – stuknummer 12887


•  Klik hier voor alle sprekers

 

OPGROEIEN IN DE STAD

b) Onderwijshuisvesting: Programma en Overzicht 2008 – stuknummer 12944


•  Klik hier voor alle sprekers

 

VEILIGHEID

c) Wijzigingsverordening APV betreffende vergunningenstelsel prostitutiebedrijven – stuknummer 12949


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING