Voorzitter:

B. van Dijk

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, T. Windmulder, mevr. M.E.J.H. Kronenburg,
A.K. Boersma, M.R.H. Smit; CDA: P.G. Welman, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen. VVD: J. Hatenboer, mevr.
A.A. Broekman-Veltman, A.H. Enklaar. SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M. Hillen, M.J. Gloerich. BBE: R. Blaauw. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink. ChristenUnie: mevr. H.M. Meijer-Ytsma, W. Tekkelenburg. D66: E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

J.C.R. van Houdt, C. Örnek, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, G.J. Oude Egberink.

 

I  OPENING

a - Mededelingen

- afmeldingen

b - Mededelingen B&W

Wethouder Bleker : De planning van complex Rozendaal wordt niet gehaald. De opleverdatum is bijgesteld op juni 2008.

Naar aanleiding van de opmerking van mevr. Van Hees (PvdA) hoe als raad om te gaan met dit soort meldingen wordt afgesproken dat het opstellen van regels in het presidium aan de orde zal komen.
Wethouder Helder: Er is een projectleider gevonden voor de 3 brede scholen wat zal leiden tot bespoediging van de projecten.
Wethouder Helder: Het college heeft een overeenkomst getekend met ATC. Een raadsvoorstel volgt.

Sprekers: Wethouder Bleker, J. Hatenboer, M. van Hees, Wethouder Helder.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c - Vaststellen agenda

Sprekers: J. Hatenboer en M. van Hees
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Stuknummer 12685 Verlenen subsidie voor project allochtone vrouwen naar zelfstandig ondernemerschap in de ambulante handel’ wordt op verzoek van de commissie van de agenda gehaald wegens bevoegdheidskwestie. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 

d - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 14 mei 2007

Besluit:

Hamerstukken voor de raad van 14 mei 2007

12689

Vaststellen wijziging tarieventabel legesverordening

12697

Vaststellen slotcalculatieberekeningen MPG-grondexploitaties Bultsweg, Hanenberglanden, HTS-locatie, Kalanderstraat/Blokker, Oosterstraat, Quatre Mains fase 2 en Wozoco en afsluiten genoemde grondexploitaties

Aangehouden ter bespreking in de stedelijke commissie op 21 mei 2007

12696

Intrekken van gemeentelijke regelingen in het kader van de Andere Overheid Enschede

 

 

e - Vaststellen besluitenlijst vergadering 16 april 2007

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

f - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen

•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I e t/m I f

 

g - Rondvraag

1. Luchthaven Twente – M. van Hees (PvdA)

Toezegging wethouder Helder: Het college wil graag diepgaander met de raad van gedachten wisselen over luchthaven Twente in relatie met GSB en zal hiertoe het initiatief nemen. De commissie spreekt de intentie uit in de raad van 18 juni het voorstel tot de besluitvorming te behandelen.

Sprekers: M. van Hees en wethouder Helder.
•  Klik hier voor alle sprekers

 

II   PROGRAMMA’S

ACTIEF IN DE STAD

a - Raadsvoorstel: Vaststellen atelierbeleid Enschede – stuknummer 12686

  1. vaststelling van de Ateliernota.

Sprekers: M. Smit, D. Boes, J. Hatenboer, P. Hillen, R. Blaauw, M. van Heijster, H. Meijer, E. Westerbeek, wethouder Bleker en inspreeksters: mevr. P. Groen (B93) en mevr. E. Timmerman (SKA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 14 mei 2007. De fracties kunnen detailvragen per e-mail aan de wethouder richten. De vragen worden voor de raadsvergadering namens het college beantwoord.