WMO-dag dinsdag 14 juni 2011

 

 

1e deel: rondetafelgesprek met partners

 

Op initiatief van de CDA-fractie is de gemeenteraad van Enschede begin 2011 akkoord gegaan met het voorstel een WMO-dag te organiseren. Doel van deze WMO-dag is primair om als raad samen met de nodige partners terug te blikken op de afgelopen WMO-beleidsperiode van 2008-2011 én om vooruit te blikken op de komende WMO-beleidsperiode. Immers: het huidige WMO-beleidsplan loopt in 2011 af.

 

De opzet van dit rondetafelgesprek is informeel. Hoofddoelstelling is de raad in de gelegenheid te stellen om op basis van uitwisseling te inventariseren:

 • Welke knelpunten en winstpunten er in de afgelopen beleidsperiode 2008-2011 naar voren zijn gekomen.
 • Welke uitdagingen en bedreigingen de aanstaande beleidsperiode 2012-2015 mogelijk te bieden heeft.

Aanwezig bij dit rondetafelgesprek waren de volgende externe partners:

 • Kadera
 • Tactus Verslavingszorg
 • De Posten
 • Mediant
 • Humanitas Onder Dak
 • Zorggroep Manna
 • Gehandicaptenraad
 • Seniorenraad
 • Alifa
 • Menzis
 • Stichting Informele Zorg Twente
 • Livio
 • ThuiszorgService Nederland
 • RIBW Twente

 

En vanuit de gemeente:

 • raadswoordvoerders van de fracties PvdA, VVD, D66, CDA, GrL, SP en CU (afwezig: BBE en Enschede Solidair).
 • Zorgloket
 • wethouder
 • programmadirecteur
 • programmamanager
 • senior adviseurs WZW
 • raadsadviseur

De bijeenkomst werd geleid door Evert Westerbeek, fractievoorzitter van D66.


•  klik hier voor alle sprekers uit dit 1e deel

 

Einde 1e deel. Voor de geluidsopname van het 2e deel (nabeschouwing) klik hier.