Deel mbt ontwikkelingen sportpark De Grobbe.

Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; PvdA: S. Salikram; GroenLinks: C.J.M. Hannink; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; CDA: G.J. van der Veen; VVD:  W.R. van der Hoek; SP: P. Hillen; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg

Wethouder: M.G.E. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek; VVD: F. Uçar

 

I OPENING

a) Vaststellen agenda, Besluit: vastgesteld.

II ONTWIKKELINGEN DE GROBBE 

Sprekers:,C.J.M. Hannink (GroenLinks), P. Hillen (SP), G. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), W.Tekkelenburg (CU), R. vd Hoek (VVD),S. Salikram (PvdA), R. Stokkers (vz BSC Unisson), J. Verhaak (vz Dorpsraad), E. Pasman (schooldirecteur), H. Afink en  wethouder M. Koomen

Aanleiding agendering is het voorgenomen besluit van college om het sportpark de Grobbe, Boekelo, niet te verplaatsen. Dit ivm een financieel tekort van ongeveer € 1.650.000,00. De insprekers gaan in op de historie van besluitvorming (vanaf 2004) en vragen aandacht voor de gevolgen van dit voorgenomen besluit voor betrokken partijen.

De commissie gaat in op: miscommunicatie vanuit college, financieringsmogelijkheden, consequenties voor verenigingen, realisatie MFA (geen onderdeel van dit project en wordt niet gefinancieerd door de gemeente maar door co-financiering Rijk en Provincie. De kosten van het MFA zijn niet opgenomen in de kosten van verplaatsing de Grobbe). De wethouder neemt de door de coalitie overhandigde motie van aansporing over (zie bijlage).  


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder M. Koomen: voor de volgende vergadering van 24 februari 2009 ligt er een raadsvoorstel.