Voorzitter:

A.G.J. Liedtke-Bevers

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: A.A. Broekman-Veltman; Stadspartij: J. Hofte; BBE: J.H. Schoeman; GroenLinks: M.C.J. van Heijster; ChristenUnie: P. Datema; D66: J. Kerkwijk
Wethouder: T. de Weger; ambtelijk: F. Bouwmeester (Sdm)

Afwezig:

PvdA: C. Ornek; CDA: S. Ari; Fractie Ras: H. Ras

 

I  OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 4 oktober 2005

Besluit: vastgesteld.

c. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

d. Vragen en mededelingen


•  Klik hier voor alle sprekers

 

1) Dhr. Swidder (Vereniging Behoud Twekkelo) – Locatieonderzoek woonbotenhaven

Sprekers: S. Salikram (PvdA), wethouder De Weger, F. Bouwmeester (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe dat de Vereniging Behoud Twekkelo uiterlijk begin januari een antwoord zal krijgen op de door haar aan het college gerichte reactie op de voorgestelde vervangende locatie voor woonboten.

 

2) Dhr. Acket (wijkraad Oost Boswinkel) – Reconstructie betoog vergadering 14-9


•  Klik hier voor alle sprekers

De reconstructie van de bijdrage van de wijkraad Oost Boswinkel in de vergadering van Stadsdeelcommissie West op 14 september 2005 wordt ter kennisneming aangeboden aan de commissie.

 

II  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Niet-ontvankelijk en ongegrond verklaren bezwaar Wvg Dierenpark Boekelo – 11886


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 november 2005.

 

b. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Sportpark Boekelo – 11889


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 november 2005.

 

III  OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Usselo in verandering
Het agendapunt vervalt en wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

 

b. Voortgang Buurt-in-Actie Oost Boswinkel

Presentatie: dhr. Acket (wijkraad Oost Boswinkel)
Sprekers: J.H. Schoeman (BBE), P.Datema (ChristenUnie), F. Bouwmeester (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c. Buurt-in-Actiewijk 2006

Insprekers: dhr. Acket (wijkraad Oost Boswinkel)
Sprekers: B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), P. Datema (ChristenUnie), wethouder De Weger, F. Bouwmeester (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in met het voorstel.

 

d. Herbestemming SECA-2 middelen

Sprekers: P. Datema (ChristenUnie), S. Salikram (PvdA), J.H. Schoeman (BBE), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), A.A. Broekman-Veltman (VVD), wethouder De Weger, F. Bouwmeester (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in met het voorstel.

 

(vervolg agendapunt I-d: Vragen en mededelingen)

3) Dhr. Elders (Politiekorps Twente, afd.chef West) – verschillende mededelingen

Sprekers: J. Hofte (Stadspartij), S. Salikram (PvdA), A.A. Broekman-Veltman (VVD), P. Datema (ChristenUnie )


•  Klik hier voor alle sprekers

 

V  SLUITING

21.20 uur