Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; VVD: F. Uçar; GroenLinks: C.J.M. Hannink; CDA: G.J. van der Veen; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; SP: P. Hillen; ChristenUnie:

W. Tekkelenburg; BBE: J. van Agteren.

Wethouder: M.G.E. Koomen (tot 20.30 uur)

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

PvdA: S. Salikram; VVD: W.R. van der Hoek; D’66: E.G.H. Westerbeek

I OPENING

a) Vaststellen agenda

Besluit: agendapunt III a is van de agenda verwijderd (Iom A. Boersma) agenda is vastgesteld

b) Mededelingen: - melding afwezigen

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 23 juni 2009

Besluit: vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, agendering 29 september 2009.

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, agendering 29 september 2009

A 4 Bestemmingsplan woonboten, in behandeling

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, agendering 29 september 2009,

inspreker M. Acket (zie bijlage, rondvraag).

A 10 berg- en bezinkbassin Bruggertstraat. W. Waninge: voorstel gaat naar College en kan waarschijnlijk 29 september 2009 in de commissie worden behandeld.

T 3 Verkeersplan Stadsveld, zie A1

T 7 vragen A. Boersma mbt wateroverlast zweringweg/wich nijkampstraat. Afdoen

Besluit: T 7 afdoen

A. Boersma vraagt om een adequate wijze van terugkoppeling van toezeggingen door de wethouder.

e) Rondvraag (zie bijlage):

1. A. Boersma (PvdA) inzake de stavaza Noaberpot

Ad 1: de wethouder geeft aan dat er in november een evaluatie zal plaatsvinden waarin tevens de kosten van het (low-budget) project worden geëvalueerd. 


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest – Tesinkweg 40", stuknummer 14030

Sprekers: F. Uçar (VVD),   A. Boersma (PvdA), J. van Agteren (BBE) en wethouder M. Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel  Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest – Tesinkweg 40", stuknummer 14030 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering

b) Vaststellen bestemmingsplan "Stadsveld-Pathmos, herziening 2", stuknummer 14031. Toelichting door participanten Brede School (Palet,Alifa en gemeente Enschede).

Sprekers: F. Uçar (VVD), A. Boersma (PvdA), J. van Agteren (BBE), C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA), E. Kole, dhr Grootemaat, dhr Eshuis,  R. Harmsen en wethouder M. Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Stadsveld-Pathmos, herziening 2", stuknummer 14031 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering

c) Vaststellen van herziening 3 van het bestemmingsplan "Boeldershoek 1992"

Sprekers: A. Boersma (PvdA), J. van Agteren (BBE), C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA), R. Harmsen en wethouder M. Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel vaststellen van herziening 3 van het bestemmingsplan "Boeldershoek 1992" wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering

b)Wijkzorgteam West, door mevrouw A. Stam procesmanager DMO

Sprekers: F. Uçar, C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), A. Boersma (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), D. Boes-Schoonderbeek (CDA), J. van Agteren (BBE) en A. Stam


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging: cijfers mbt afronding cases worden via de mail nagezonden door mevrouw Stam.

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Starap West, door W. Waninge stadsdeelmanager

Sprekers: F. Uçar, C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), A. Boersma (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), D. Boes-Schoonderbeek (CDA), J. van Agteren (BBE)  en W. Waninge


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging: de technische vragen gesteld door de commissieleden worden via de mail door W. Waninge beantwoord.
SLUITING 22.00 uur