Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; PvdA: S. Salikram; GroenLinks: C.J.M. Hannink; CDA: G.J. van der Veen; VVD: W.R. van der Hoek; SP: P. Hillen; ChristenUnie: W. Tekkelenburg.

Wethouder: M.G.E. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek; VVD: F. Uçar; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; BBE: J. van Agteren

I OPENING

a) Vaststellen agenda

Besluit: agenda is vastgesteld

b) Mededelingen

Wethouder M. Koomen:

- grondwateroverlast Elferinksweg: afspraken zijn gemaakt met bewoners.

- Verzoek extra vergadering dd 23 juni 2009 ivm bespreking ontwikkelingen mbt de Grobbe.. Secretaris laat dit in Presidium bespreken

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 24 februari 2009

Besluit: vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, binnengekomen memo agenderen voor 23 juni.

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, in behandeling

A 4 Bestemmingsplan woonboten, wethouder: gesprek plaatsgevonden tussen WAVE en wethouder Helder. Schikkingstermijn is met twee maanden uitgesteld.

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, in behandeling

A 7 Versterking stadsdeelcommissie, afdoen

A 9 Geluidscontouren rondom de Grolsch, afdoen, in afwachting van verdere procedure

T 3 Verkeersplan Stadsveld, agendering medio 2009

T 4 Schouw “Schone wijk”, afdoen

T 6 Plattegrond ontwikkelingen Stadsveld, afdoen

Besluit: afdoen A7/A9/T4/T6

e) Rondvraag (zie bijlage):

1. A. Boersma (PvdA), kap eiken zonder vergunning door Tennet

2. A. Boersma (PvdA), Wateroverlast hoek Zweringweg – Wicher Nijkampstraat

Ad 1: wethouder geeft aan dat Tennet een brief van de gemeente heeft ontvangen ivm opdracht herplant.

Ad 2: wethouder zal een schriftelijke toelichting geven op de vragen.


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

nvt

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a)  Brede School West, presentatie mevrouw J. Scholten en de heer H. Schiphauwer (schooldirecteuren)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), S. Salikram (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA), T. Hoveling, M. Schutte, H. Schiphauwer, W. Waninge en R. Kokhuis

Visiestuk Brede School volgt nog voor behandeling Kadernota. In het randprogramma van de stedelijke commissie dd 6 april staat de Brede School gepland.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Buitenschoolse opvang/v.v. Rigtersbleek, presentatie door de heer A. Kampman (bestuurslid vv Rigtersbleek)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), S. Salikram (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA), A. Boersma (PvdA), mevr Hoevenberg, mevr Hoeve en A. Kampman


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.35 uur