Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma, S. Salikram; CDA: G.J. van der Veen; VVD: W.R. van der Hoek; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; SP: P.M. Hillen; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg
wethouder: M.G.E. Koomen

Afwezig:

CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: F. Uçar

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 23 januari 2007

N.a.v. agendapunt II-a wordt het onderwerp ‘Handelskade’ toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst.

Besluit: vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A1: De wethouder meldt dat de ontwikkeling van Boekelo Zoo is stopgezet en er dus geen kadernotitie komt. Een mogelijke nieuwe bestemming voor het terrein is er niet. Op verzoek van de commissie komt de wethouder in de volgende vergadering met een procesinhoudelijke evaluatie.
A8: De wethouder verwacht een reactie in april (2007).


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1- A.K. Boersma (PvdA): Bomen in het Eendenparkje

De wethouder geeft aan bij het kappen van de bomen rekening te zullen houden met het broedseizoen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen bestemmingsplan Boswinkel 2006, stuk nr. 12513

Sprekers: J.A.R. Tenkink (GroenLinks), S. Salikram (PvdA), W.R. van der Hoek (VVD), G.J. van der Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), dhr. Acket (bewoner), wethouder Koomen, dhr. Boswinkel (afdeling Bestemmingsplannen)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

II VEILIGHEID IN ENSCHEDE WEST

Sprekers: dhr. Meuleman (Concernstaf gemeente Enschede), dhr. Elders (Politie), P.M. Hillen (SP), G.J. van der Veen (CDA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), J. van Agteren (BBE), W.R. van der Hoek (VVD), S. Salikram (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), wethouder Koomen, dhr. Dalenoord (Stadsdeelmanagement West),
mevr. Willems (Stadsdeelmanagement West

De commissie ontvangt per e-mail de veiligheidscijfers voor West. Ook krijgen zij een exemplaar van de nota Veiligheidshuis.
De politie wil dit jaar nog terugkomen voor een tussenstand, verbeterpunten en eventuele bijsturing van de speerpunten.
De ontwikkeling van het bezink bassin aan de Bruggertstraat wordt toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.10 uur