Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman; D66: mw. C.S.M. Grooten; J.Sundaram CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: mw. T. Hannink; SP: mw. J.E.L. Futselaar; CU: B. Veldkamp; ES: R. Malisama en W. v.d. Noordt (bij agendapunt IIa)

Afwezig:

G.C. Hanna (PvdA)

Locatie:

Platform Aram, Vlierstraat 93 te Enschede

Aanvang:

19:35 uur

 

(let op: eerste 3 min 50 sec van de vergadering is het geluid bijzonder zacht)

 

I OPENING

 

a. Mededelingen:

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Nekkers, dhr. Bouwman (PvdA), mw. Woltjer (BTS).

  • Voorzitter heet Ramona Malisama welkom als tijdelijk lid van de stadsdeelcommissie Zuid namens Enschede Solidair. Zij wordt nog benoemd in de raadsvergadering van 16 mei.
  • Voorzitter nodigt commissie uit om mee te denken over thema’s en onderwerpen die ze graag op de agenda willen hebben (bijv, jongerenoverlast, verloedering, buurteconomie, duurzaamheid, of juist concreet: toekomst Wesselerbrinkpark, toekomst stadsrand Zuid, toekomst winkelcentrum Zuid etc). Secretaris zal commissie mailen en onderwerpen inventariseren voor het agendaoverleg.
  • mw. Nekkers geeft aan dat voor iedereen een hardcopy van het jaarplan zuid 2011 klaar ligt.
  • Mw. Woltjer deelt namens het BewonersTeam Stroinkslanden mee dat er aandacht wordt gevraagd (ook in media) voor de problematiek rondom laagfrequent geluid waar bewoners last van hebben. Mw. Woltjer overhandigt een notitie. Deze zal worden gedeeld met de commissie.

b. Vaststellen Agenda:

sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 

BESLUIT: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 15 maart 2011:

sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 

BESLUIT: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst:

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Wallinga

 

BESLUIT: T47 (oude gezondheidscentrum) en T59 (duurzaamheid) worden gezet op 7 juni. T49 (Wesselerbrinkpark) en T65 kruising Broekheurnerring) worden van de lijst afgevoerd.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

e. Ingediende vragen

sprekers: mw. Futselaar (SP), Wallinga (wethouder)

  • Dhr. Wallinga geeft aan dat beperkte inzet politie afgelopen tijd gevolg is van ziekte en zwangerschap. Er komt een nieuwe wijkagent en hopelijk voor de zomer wordt daarnaast een jeugdcoördinator aangesteld bij de politie. De wethouder doet daarnaast de dringende oproep aan alle bewoners en ondernemers om vooral juist wèl alles aan overlast en strafbaar handelen aan de politie door te geven, want op basis van die meldingen kan de politie dan een Plan van Aanpak opstellen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. Onderhoud Wesselerbrinkpark - open discussie over onderhoud en ideeën voor de toekomst.

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Veldkamp (CU), mw. Grooten (D66), mw. Hannink (GrL), mw. Malisama (ES), mw. Futselaar (SP), mw. Nekkers (sdm), dhr. Wallinga (wethouder).

  • Toezegging wethouder: zal de suggestie over aanvullende speeltoestellen onderaan heuvel opnemen met de manager openbare ruimte vóór 7 juni.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

 

a. Aanwijzen opvanglocatie Vlierstraat (stuknr. 15038)

LET OP: Omdat de behandeling van dit agendapunt bijna 3 uur duurde, is er géén verkorte weergave van de bespreking, behalve dan de toezeggingen en het besluit van de commissie. U kunt dit agendapunt per onderdeel beluisteren; klik hiervoor op het desbetreffende deel van de vergadering.

 

1. Inleiding voorzitter Eerenberg en geluidsopname beeldreportage.

sprekers: dhr. Eerenberg (vz)


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 1. Inleiding en beeldreportage

 

2. Inspreker dhr. Van Rein + vragen van commissieleden

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van Rein (bewoner Wesselerbrink en briefschrijver), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Van der Noordt (ES), dhr. Ilgün (CDA), dhr. le Loux (BBE), dhr. Sundaram (D66).


•  Klik hier voor geluidsfragment bij IIIa 2. Inspreker dhr. Van Rein + vragen van commissie

 

3. Inspreker dhr. Jonker + vragen van commissieleden

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Jonker (wijkraad Wesselerbrink), dhr. Bouwman (PvdA), mw. Hannink (GrL), mw. Futselaar (SP), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Van der Noordt (ES), dhr. Ilgün (CDA).


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 3. Inspreker dhr. Jonker + vragen van commissie

 

4. Inspreker dhr. Te Wierik + vragen van commissieleden

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Te Wierik (initiator handtekeningenactie), dhr. Wallinga (wethouder), dhr. Van der Vloet (VVD), mw. Hannink (GrL), dhr. Van der Noordt (ES).


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 4. Inspreker dhr. Te Wierik + vragen van commissie

 

5. Inspreker dhr. Ferhat + vragen van commissieleden

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ferhat (bewoner Wesselerbrink), dhr. le Loux (BBE), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Van der Vloet (VVD).


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 5. Inspreker dhr. Ferhat + vragen van commissie

 

6. Inspreker dhr. Salverda + vragen van commissieleden

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Salverda (directie Domijn), mw. Futselaar (SP), dhr. Bouwman (PvdA) dhr. le Loux (BBE), dhr. Ilgün (CDA).


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 6. Inspreker dhr. Salverda + vragen van commissie

 

7. Inspreker dhr. Oostrik + vragen van commissieleden

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Oostrik (Tactus verslavingszorg), mw. Hannink (GrL), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Van der Noordt (ES), dhr. Ilgün (CDA).


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 7. Inspreker dhr. Oostrik + vragen van commissie

 

8. Inspreker mw. Witte + vragen van commissieleden

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Witte (namens ouderklankbordgroep Bonhoeffercollege locaties Vlierstraat en Lijsterstraat), mw. Futselaar (SP), mw. Hannink (GrL), dhr. Sundaram (D66).


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 8. Inspreker mw. Witte + vragen van commissie

 

9. Inspreker dhr. Coehorst + vragen van commissieleden

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Coehorst (locatiedirecteur Bonhoeffercollege Vlierstraat en Lijsterstraat), dhr. Ilgün (CDA), dhr. le Loux (BBE).


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 9. Inspreker dhr. Coehorst + vragen van commissie

 

10. 1e termijnreactie commissieleden + vragen aan wethouder

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Van der Noordt (ES), dhr. le Loux (BBE), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Sundaram (D66), mw. Hannink (GrL), dhr. Bouwman (PvdA), mw. Futselaar (SP).


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 10. 1e termijn commissieleden + vragen aan wethouder

 

11. Beantwoording vragen door wethouder Wallinga

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Wallinga (wethouder), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Sundaram (D66).

 

Toezeggingen wethouder:

  • vóór de raadsvergadering van 16/5 komt er een plan op hoofdlijnen inzake de wijkveiligheid (i.o.m. politie), waarbij met name aandacht voor de veiligheid van de leerlingen.

  • vóór de raadsvegradering van 16/5 is er een gesprek met de 8 insprekers en de wijkraad.

  • de raad wordt op de hoogte gesteld van deze gesprekken.


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 11. Beantwoording vragen door wethouder

 

12. Afronding: commissie geeft aan of dit raadsvoorstel een hamerstuk of een bespreekstuk is voor de raadsvergadering van maandag 16 mei.

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), alle commissieleden.


•  Klik hier voor geluidsfragment bij III a 12. Afronding: hamerstuk of bespreekstuk in raad 16 mei?

BESLUIT: raadsvoorstel gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van maandag 16 mei 2011.

 

 

SLUITING: 23:00 uur