Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: I. Sümer; CDA: F. Aktan, mw Boes-Schoonderbeek; VVD: F. Uçar (vanaf 20.45 u), Fractie Ras: H. Ras; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; D66: J. Kerkwijk; en BBE: mw. Siegers-Last (tot 20.40 u); Stadspartij: U. Visser

Wethouder: A.J. Le Loux
Ambtelijk: mw. Volbers (SDM)

Afwezig (mk):

PvdA: T. Windmulder; CDA: F. Aktan; VVD: R.F.Echtermeijer; GroenLinks: J. van der Zee

Ambtelijk: M. Verhijde (SDM), H. Burink (SDB), H. ten Brinke (BOR)

Overig: H. Hommels (directeur basisschool De Regenboog)

 

I  OPENING

1)  VASTSTELLEN AGENDA

Spreker: J. van der Graaf (vz.)


•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing:  de agenda is vastgesteld.

 

2)  MEDEDELINGEN

Sprekers: J. van der Graaf (vz.), W. Lentink


•  Klik hier voor alle sprekers

De voorzitter wijst de commissieleden op de ingekomen brief van dhr. W. Lentink inzake de verslaglegging van laatste vergadering (zie agendapunt IV.1).

 

II  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1)  PRESENTATIE BREDE SCHOOL WESSELERBRINK

Presentatie: Gert Jan Tuler (coördinator Brede school), Hanny Flore (coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Sprekers: mw. Siegers-Last (BBE), mw. Meijer-Ytsma (CU), mw. Boes-Schoonderbeek (CDA), U. Visser (Stadspartij), J. Kerkwijk (D66) en H.M. Gouma (Stichting Welzijn Zuid)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2)  PRESENTATIE INITIATIEF BREDE SCHOOL STROINKSLANDEN-ZUID

Presentatie: Géke Zwarteveen (directeur ODBS ’t Stroink)

Sprekers: J. Kerkwijk (D66), mw. Boes-Schoonderbeek (CDA), mw.Volbers (SDM)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3)  INTENTIEVERKLARING VOORZIENINGENCORPORATIE ZUID - stuknr. 11717

Sprekers: U. Visser (Stadspartij), J. Kerkwijk (D66), F. Uçar (VVD), wethouder LeLoux


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder koppelt de resultaten van dit pilot-project omstreeks november dit jaar terug aan de Stadsdeelcommissie. Op dat moment bepaalt de commissie of een raadsbrede behandeling wenselijk is.

 

III  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Geen.


 

IV  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1)  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST D.D. 26-04-2005

Sprekers: J. van der Graaf (vz.), W. Lentink


•  Klik hier voor alle sprekers

De opmerkingen in de brief van dhr. Lentink inzake de verslaglegging van de vergadering van 26 april jl., worden in overleg tussen voorzitter en secretaris verwerkt in de besluitenlijst.

 

2)  OVERZICHT / AFDOENING TOEZEGGINGEN T/M 26-04-2005

Sprekers: J. van der Graaf (vz.), wethouder LeLoux, F. Uçar, U. Visser, W. Lentink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder beantwoordt de vragen van dhr. Lentink inzake Essent en stadsverwarming (d.d. 26-04-05). Dhr. Lentink zal de beantwoording schriftelijk van de wethouder ontvangen. Tevens zal deze toegevoegd worden aan de besluitenlijst.


 


SLUITING:  21.58 uur