Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

B.C. de Groot (plv.)

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Rauhe;; VVD: A.H. Enklaar; D66: E. Westerbeek; Fractie L/C: mw. Liedtke; CDA: G.J. Oude Egberink, G.J. van der Veen GroenLinks: J. van der Zee, ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; BBE: R. Blauw

Wethouders: R. Bleker, A. le Loux (vanaf 21:00 uur)

Afwezig:

(mk): PvdA: mevr. Van Hees; GL: mw. Van Heijster; Stadspartij: F. Lammerin

 

I  OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: de agenda is vastgesteld

b. Vaststellen besluitenlijst 13-09-2005

Besluit: de besluitenlijst wordt met de opmerking van mevr. Rauhe aangepast en vervolgens vastgesteld

c. Aandachtspuntenlijst en toezeggingenlijst


•  Klik hier voor alle sprekers